ΕΠΣ Πρέβεζας-Λευκάδας: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 13/7

2016-06-24 20:29
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλεί η ΕΠΣ Πρέβεζας-Λευκάδας στις 13 Ιουλίου 2016 και ώρα 19:00. 
 
Στην γενική συνέλευση ψηφιστεί η έγκριση του Απολογισμού, Ισολογισμού όπως και πολλά άλλα θέματα που μπορείτε να τα δείτε στην ανακοίνωση της ΕΠΣ Πρέβεζας-Λευκάδας. 
 
Δείτε παρακάτω αναλυτικά την ανακοίνωση της ΕΠΣ Πρέβεζας-Λευκάδας
 
 
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Σωματείων-μελών της για τις 13 Ιουλίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 19:00 στα γραφεία της Ε.Π.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ Αρκαδίου 17.
 
   Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα Σωματεία της Ένωσης που είναι ταμειακά τακτοποιημένα. Υπενθυμίζεται ότι η Ετήσια συνδρομή είναι 10 €. Κάθε σωματείο-μέλος εκπροσωπείται με έναν αντιπρόσωπο και τον αναπληρωματικό του που ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Σωματείου. Οι αντιπρόσωποι νομιμοποιούνται με την Προσαγωγή το αργότερο μέχρι 12ης μεσημβρινής την Παρασκευή 08/07/2016 της Συνέλευσης του συνημμένου εγγράφου Ορισμού αντιπροσώπου.
 
   Προτάσεις Σωματείων- Μελών για συζήτηση στη Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβληθούν στην Ένωση εγγράφως εις 5/πλουν τουλάχιστον     επτά(7) ημέρες πριν από τη Συνέλευση.
 
   Σε περίπτωση μη απαρτίας της Συνέλευσης αυτή θα γίνει την  επομένη, δηλαδή 14 Ιουλίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 στα γραφεία της Ε.Π.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ Αρκαδίου 17.
 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
1.Επικύρωση Πληρεξουσίων Αντιπροσώπων.
 
2.Εκλογή Προέδρου των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης και των δύο Γραμματέων για την τήρηση των Πρακτικών αυτής.
 
3.Αναγνώριση και Επικύρωση των πεπραγμένων του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. και της Έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
 
4. Έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού της χρήσης που έληξε.
 
 5.Κατάθεση και έγκριση του προϋπολογισμού της Ένωσης για τη χρήση 2016-17.
 
6.Λήψη αποφάσεων σε προτάσεις της Ένωσης και των σωματείων που δεν αναφέρονται σε τροποποίηση των διατάξεων του Καταστατικού και των Κανονισμών της Ε.Π.Ο.
 
7.Διαγραφή Σωματείων.

Επαφή

Hπειρος Σπορ HpeirosSpor@yahoo.gr