ΕΠΣ Άρτας: Τακτική Γενική συνέλευση στις 16 Ιουνίου

2016-05-26 20:18
Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Άρτας καλεί τα μέλη του Δ.Σ. και τα Σωματεία που ανήκουν σε αυτήν για να συζητήσουν την Πέμπτη 16/6/2016 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο γήπεδο της ΕΠΣ Ηπείρου(Κεραμάτες) για τα παρακάτω θέματα:
 
 
1-Ανάγνωση και επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας παρισταμένων μελών. 
 
2- Εκλογή τριών γραμματέων για την τήρηση των πρακτικών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει πάντοτε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΣ ΑΡΤΑΣ. 
 
3-Έκθεση Διοικητικού απολογισμού για την περίοδο 1-7-2015 έως 15-6-2016.
 
4-Υποβολή προς έγκριση του διοικητικού απολογισμού της περιόδου από 1-7-2015 έως 15-6-2016. 
 
5-Έκθεση οικονομικού απολογισμού για την περίοδο από 1-1-2015 έως 31-12-2015. 
 
6-Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την περίοδο από 1-1-2015 έως 31-12-2015. 
 
7- Υποβολή προς έγκριση του  οικονομικού απολογισμού της περιόδου από 1-1-2015 έως 31-12-2015. 
 
8-Έκθεση και υποβολή προς έγκριση του προύπολογισμού της περιόδου από 1-1-2017 έως 31-12-2017.
 
Εάν δεν υπάρξει απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση , τη ίδια μέρα και ώρα 20.00 στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, 
Ο ορισμός των αντιπροσώπων σας [τακτικού κι αναπληρωματικού] να παραδοθεί στην Γραμματεία της Ένωσης το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 13 Ιουνίου 2016 και μέχρι ώρα 21.00 και να ενημερωθούν για τον τόπο χρόνο και τον τόπο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 

Επαφή

Hπειρος Σπορ HpeirosSpor@yahoo.gr