ΕΠΣ Άρτας: Στα 500 Ευρώ η ποινή για Γρηγορίου και Καρίνο

2016-07-02 02:16
Ο Κ. Καρίνος, πρόεδρος της Αναγέννησης Άρτας όπως και ο κ. Γρηγορίου, πρόεδρος του Απόλλων Γλυκορίζου είχαν κληθεί σε απολογία από την ΕΠΣ Άρτας για την μη ανάκληση των δηλώσεων σε ιστοσελίδες. 
 
Οι δυο άντρες δεν προέβησαν σε καμία ενέργεια, ούτε καν βρέθηκαν εκεί την ημέρα της απολογίας τους, με αποτέλεσμα η πειθαρχική της ΕΠΣ Άρτας να διπλασιάσει την αρχική ποινή τους των 250 Ευρώ και πλέον πρέπει να πληρώσουν 500 Ευρώ. 
 
Αναλυτικά η απόφαση της πειθαρχικής επιτροπής 
 
  Στην Άρτα σήμερα 30 Ιουνίου  2016, ημέρα Πέμπτη   και ώρα 18.00 συνήλθε στα γραφεία της Ε. Π. Σ.  Άρτας  επί της Περιφερειακής οδού η Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Σ.Α.  προκειμένου να συζητήσει  τα κάτωθι θέματα:
1)     Απολογία παραγόντων .
        Παρέστησαν : 1) Θεόδωρος Σαλαμούρας 2) Πέτρος Παπαδόπουλος  3) Κων/νος Νικολάου.
        Διαπιστωθείσης απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη των εργασιών της Επιτροπής.
         Οι κληθέντες σε απολογία παράγοντες κ. Γ. Γρηγορίου και Η. Καρίνος  δεν παρέστησαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ούτε απέστειλαν εγγράφως την απολογία τους.
       Μετά  την εξέταση του μοναδικού θέματος  η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε :
α)  Επιβάλλει στον κ. Γ. Γρηγορίου  του   Απόλλωνα Γλυκορρίζου για τη μη ανάκληση δυσφημιστικών δηλώσεών του κατά του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.  Άρτας επιπλέον χρηματική ποινή, ήτοι διπλασιάζει  την αρχικά επιβληθείσα χρηματική ποινή των  250 €  σε  χρηματική ποινή των 500€. ( άρθρο 25 παρ. 1 εδ. α΄ Π.Κ.   Ε.Π.Ο. και άρθρο 26 παρ. 1,2, 3,4 Π.Κ.   Ε.Π.Ο. )
β) Επιβάλλει στον κ. Η. Καρίνο του Γ.Α.Σ. Αναγέννηση Άρτας για τη μη ανάκληση δυσφημιστικών δηλώσεών του κατά Διαιτητού σε διαδικτυακό ιστότοπο επιπλέον χρηματική ποινή, ήτοι διπλασιάζει  την αρχικά επιβληθείσα χρηματική ποινή των  250 €  σε  χρηματική ποινή των 500€. ( άρθρο 25 παρ. 1 εδ. α΄ Π.Κ.   Ε.Π.Ο. και άρθρο 26 παρ. 1,2, 3,4 Π.Κ.   Ε.Π.Ο. )
      Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη των εργασιών της Επιτροπής και το παρόν υπογράφεται.
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                        ΤΟ  ΜΕΛΟΣ
ΘΕΟΔ. ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ                       ΠΕΤΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ           ΚΩΝ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Επαφή

Hπειρος Σπορ HpeirosSpor@yahoo.gr