ΕΠΣ Άρτας - Διαδικασία έκδοσης ταυτότητας τριετίας προπονητή UEFA και ΕΠΟ έως 25 Φεβρουαρίου

2016-02-22 13:31
Οι προπονητές UEFA και ΕΠΟ κάτοχοι ταυτοτήτων τριετίας με ημερομηνία ισχύος έως την 31-12-2015 μπορούν εφόσον το επιθυμούν να διατηρήσουν και να επεκτείνουν την άδεια προπονητικής έως 31-12-2018 καταθέτοντας στην Ε.Π.Σ. AΡΤΑΣ τα παρακάτω δικαιολογητικά.
 
Διαδικασία έκδοσης ταυτότητας τριετίας προπονητή UEFA και Ε.Π.Ο.
Μόνο το τμήμα Μητρώου Προπονητών της Ε.Π.Ο. θα εκδίδει τις ταυτότητες τριετίας προπονητών UEFA και Ε.Π.Ο., εφόσον οι αιτούντες πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτεί ο κανονισμός προπονητών και αυτό θα γίνεται εφάπαξ για μία τριετία και στο όνομα του αιτούντος.
Δικαιολογητικά έκδοσης ταυτότητας τριετίας
Αίτηση του ενδιαφερόμενου προπονητή 
 
Δύο έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου
 
Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 
Επικυρωμένο αντίγραφο του διπλώματος ή του πιστοποιητικού παρακολούθησης (απλή φωτοτυπία δεν γίνεται δεκτή). Η κατάθεσή του γίνεται με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599 / 99 η οποία είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.*
 
Επικυρωμένο αντίγραφο του πιστοποιητικού παρακολούθησης των σχολών ανανέωσης ταυτοτήτων (εξαιρούνται αυτοί που έχουν πάρει δίπλωμα από το 2013 και μετέπειτα έως σήμερα).
 
Βεβαίωση μέλους σε σύνδεσμο προπονητών 
Καταβολή παραβόλου 200,00 ευρώ 
 
*Εξαιρούνται οι προπονητές που παρακολούθησαν σχολή εξομοίωσης Ε.Π.Ο.
 
Συλλογή και αποστολή δικαιολογητικών
Οι ενδιαφερόμενοι αφού συλλέξουν όλα τα δικαιολογητικά, οφείλουν να τα προσκομίσουν στην οικεία Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων. Φάκελος με δικαιολογητικά που αποστέλλεται μεμονωμένα από προπονητές στο Τμήμα Μητρώου Προπονητών της Ε.Π.Ο. δε θα γίνεται δεκτός.
Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών (αφορά τους κατόχους των ταυτοτήτων που λήγουν στις 31/12/2015)
Η προθεσμία που έχουν οι ενδιαφερόμενοι για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών στην οικεία Ε.Π.Σ. λήγει στις 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ  2016 και ώρα 20.00. Μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας κανένας φάκελος δεν θα γίνεται δεκτός. Οι προπονητές που δεν θα προχωρήσουν στην έγκαιρη υποβολή δικαιολογητικών θα διαγράφονται από τα μητρώα της Ε.Π.Ο.

Επαφή

Hπειρος Σπορ HpeirosSpor@yahoo.gr