ΕΠΣ Άρτας: Δελτία ορισμένου χρόνου

2016-07-09 16:17

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΣ Άρτας

Δελτία Ορισμένου Χρόνου

Ενημερώνουμε τα σωματεία μας ότι με απόφαση της ΕΠΟ οι τιμές των παραβόλων έκδοσης των δελτίων ορισμένου χρόνου ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών διαμορφώθηκαν ως ακολούθως :

Δελτίο τριών (3) ετών: Πενήντα (50,00) Ευρώ

Δελτίο δύο (2) ετών: Εξήντα (60,00) Ευρώ

Δελτίο ενός (1) έτους: Ογδόντα (80,00) Ευρώ
 
Επίσης χρειάζεται υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής τόσο από τον ποδοσφαιριστή όσο και από το σωματείο με σφραγίδα σωματείου και υπογραφές Πρόεδρου και Γ. Γραμματέα.

Επαφή

Hπειρος Σπορ HpeirosSpor@yahoo.gr