ΕΠΣ Άρτας: Αποφάσεις πειθαρχικής επιτροπής 8/3

2017-03-09 21:40

Στην Άρτα χθές  8  Μαρτίου  2017 , ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19.00 συνήλθε στα γραφεία της Ε. Π. Σ.  Άρτας  επί της Περιφερειακής οδού η Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Σ.  Άρτας προκειμένου να συζητήσει  τα κάτωθι θέματα:
1)      Εξέταση  των    Φ.Α. της  8ης     Μαρτίου  2017  της Α΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας   Ε.Π.Σ.  Άρτας περιόδου 2016-17.
 
     Παρέστησαν : 1) Θεόδωρος Σαλαμούρας,  2) Πέτρος  Παπαδόπουλος και 3) Κωνσταντίνος  Νικολάου. Διαπιστωθείσης απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη των εργασιών της Επιτροπής.
 
Μετά την εξέταση του πρώτου  και μόνου  θέματος , ήτοι του  Φ.Α.,  η Επιτροπή ομόφωνα  αποφάσισε:
 
α)  Επιβάλλει  ποινή αποκλεισμού ΜΙΑΣ   (1) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ  ΗΜΕΡΑΣ      στον ποδοσφαιριστή του Σωματείου   ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ   Π.  ΥΦΑΝΤΗ       ΑΡ.Δ.Α.Ι.   353577        (  ΠΕΙΘ.  ΚΩΔ.  ΕΠΟ   ΑΡΘΡΟ 10 παρ.1α΄III).
 
     Μην  υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη των εργασιών της Επιτροπής και το παρόν υπογράφεται.
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                            ΤΟ ΜΕΛΟΣ        
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ     ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ          ΚΩΝ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

 

Επαφή

Hπειρος Σπορ HpeirosSpor@yahoo.gr