ΕΠΣ Άρτας: Αποφάσεις πειθαρχικής επιτροπής 22/2

2017-02-23 21:30

Στην Άρτα χθές  22  Φεβρουαρίου   2017 , ημέρα Τετάρτη     και ώρα 19.00 συνήλθε στα γραφεία της Ε. Π. Σ.  Άρτας  επί της Περιφερειακής οδού η Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Σ.  Άρτας προκειμένου να συζητήσει  τα κάτωθι θέματα:
 
1)      Εξέταση  των  Φ.Α. της  22ας  Φεβρουαρίου     2017   του    Πρωταθλήματος   Β΄ Ερασιτεχνικής  Κατηγορίας Ε.Π.Σ.  Άρτας περιόδου 2016-17.
     Παρέστησαν : 1) Θεόδωρος Σαλαμούρας,  2) Πέτρος  Παπαδόπουλος και 3) Κωνσταντίνος  Νικολάου. Διαπιστωθείσης απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη των εργασιών της Επιτροπής.
 
      Μετά την εξέταση του ενός και μόνου θέματος , ήτοι των Φ.Α.,  η Επιτροπή ομόφωνα  αποφάσισε:
 
      α)  Επιβάλλει στον ποδοσφαιριστή του Σωματείου    ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ  ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΙΑΣ    Χ. ΧΑΛΚΙΑ   ΑΡ.Δ.Α.Ι. 551855 :  1)      ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ   ΤΡΙΩΝ      (3) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ   (  ΠΕΙΘ.  ΚΩΔ.  ΕΠΟ   ΑΡΘΡΟ 10 παρ. 1γ΄) ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΤΡΟΠΟΣ  ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑ   ΔΙΠΛΑΣΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΤΟΥ   ΣΕ ΕΞΗ (6)  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ (  ΠΕΙΘ.  ΚΩΔ.  ΕΠΟ   ΑΡΘΡΟ 10 παρ. 5 α΄,β΄,γ΄).    2) ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ   ΕΞΗΝΤΑ (60)  ΕΥΡΩ  (  ΠΕΙΘ.  ΚΩΔ.  ΕΠΟ   ΑΡΘΡΟ 10 παρ.2δ΄, ΑΠΟΦΑΣΗ  Δ.Σ.  Ε.Π.Σ.  ΑΡΤΑΣ ΑΡ.ΠΡ. 24/22-9-2016 ).
 
     β)  Καλεί σε έγγραφη απολογία τον Εκπρόσωπο  του  Σωματείου     ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΛΟΒΑΤΟΥ   Δ.  ΣΕΪΜΕΝΗ    για την απομάκρυνσή του εκτός αγωνιστικού χώρου από το Διαιτητή του αγώνα  ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΟΚΚΑ- ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  ΚΑΛΟΒΑΤΟΥ.
 
       Μην  υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη των εργασιών της Επιτροπής και το παρόν υπογράφεται.
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ            ΤΟ ΜΕΛΟΣ                
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ           Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ      ΚΩΝ.  ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
 

 

Επαφή

Hπειρος Σπορ HpeirosSpor@yahoo.gr