Ανακοίνωση Γραμματείας της ΕΠΣ Αρτας για μετεγγραφές και καταστάσεις υγείας

2016-02-20 00:33
Οι ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές μπορούν να εγγράφονται – μετεγγράφονται μόνο
σε τρία (3), το ανώτατο, ερασιτεχνικά σωματεία κατά τη διάρκεια της περιόδου από
την 1η
Ιουλίου 2015 έως την 30η
Ιουνίου 2016 . Κατά τη διάρκεια αυτής
της περιόδου ο ποδοσφαιριστής δύναται να αγωνιστεί, σε επίσημους αγώνες, μόνο
για δύο σωματεία. Απαγορεύεται η συμμετοχή του σε αγώνες του τρίτου σωματείου. 
 
Όσον αφορά τις καταστάσεις υγείας πρωτότυπες είναι μόνο όσες είναι και κατατεθειμένες στα γραφεία της ένωσης οποιαδήποτε άλλα κατάστασης υγείας δεν αποτελεί πρωτότυπη και θα τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 30 του πειθαρχικού κωδικά και τις βαρύτατες κυρώσεις του.

Επαφή

Hπειρος Σπορ HpeirosSpor@yahoo.gr